leseWEB 3.0 er markedets mest brukervennlige løsning for  opplesing av nettsider.  En kan implementere leseWEB 3.0 som:

Toolbar løsning:

TailorMade:

leseWEB 3.0 leser innholdet I nettsiden samt dokumenter som Word og PDF.

leseWEB 3.0  støtter de fleste språk og for mange spark vil en kunne velge opplesing med dame-stemme eller here-stemme.  

Opplest tekst blir uthevet både på ytrings-nivå og ord-nivå etter brukerens eget ønske.     

leseWEB 3.0  og WCAG 2.x

WCAG 2.x  er et sett med guidelines for design av nettsider.  Sammen med WCAG 2.x gir leseWEB 3.0 langt på vei tilgjengelighet for alle. Blinde og sterkt svaksynte vil bruke skjermlesere.  

leseWEB 3.0 er omtalt som ‘assistive technologies’ i WCAG 2.x dokumentene. 

Thrane.nu