læseWEB

Online opplesing av din nettside!

leseWEB 3.0 er en intuitiv ‘sky’-løsning (online) som leser opp tekst ved hjelp av en talesyntese.

Få opplesing på nettstedet ditt!

leseWEB 3.0 er en online løsning som leser en vilkårlig tekst på skjermen høyt med talesyntese.
Brukeren markerer den tekst som hun/han ønsker opplest og klikker på les-opp knappen. – så leses teksten automatisk opp. 
I tillegg til tekst på siden, kan PDF og Word filer leses opp. 

leseWEB 3.0 findes i tre varianter.

leseWEB 3.0 brukes dersom brukeren:

  • Er lesesvak / lavt lesenivå
  • Har dysleksi
  • Har Afasi etter hjerneslag
  • Har øyerelaterte sykdommer som tåkesyn, stær
  • Har redusert syn (dog ikke blinde)

Les mer om bakgrunnen for leseWEB 3.0 ...

Online opplesing øker tilgjengeligheten

Iflg OECD er ca 750.000 voksne i Norge definert som lesesvake. En NAV undersøkelsen viser at 50% av alle arbeidsledige eller de som er som er på tiltak – har lesevansker. Det er viktig at alle får tilgang til offentlige nettsider.

Thrane.nu