læseWEB

Online oplæsning til dit website!

læseWEB 3.0 er en online løsning, der læser en vilkårlig tekst op ved hjælp af talesyntese.

Få oplæsning på dit website!

læseWEB 3.0 er en online løsning, der læser en vilkårlig tekst op ved hjælp af talesyntese.
Brugeren markerer den tekst han/hun ønsker oplæst, klikker på afspil-knappen- så læses teksten automatisk op! - uden at brugeren har installeret software.

læseWEB 3.0 findes i to udgaver, der let kan implementeres på dit website: læs højt

læseWEB 3.0 kan anvendes, hvis brugerne:

  • Har et lavt læseniveau
  • Ikke har dansk som modersmål
  • Er ordblinde
  • Har nedsat syn (dog ikke blinde)

Læs mere om baggrunden for læseWEB ...

Online oplæsning øger tilgængeligheden

800.000 borgere skønnes iflg. OECD at have problemer med at læse. Med læseWEB 3.0 kan du gøre teksten på din hjemmeside tilgængelig for denne gruppe borgere.

Thrane.nu