Denne hjemmesiden kan leses opp!

Marker den tekst du ønsker lest opp og klikk på ’spill-av’ tasten. Etter få sekunder leses teksten opp.

Her finner du mer informasjon om hvordan du kan bruke leseWEB 3.0.

Funksjoner i leseWEB 3.0.

leseWEB 3.0 har en såkalt ’flytende’ toolbar som scroller ned siden når du leser tekst. leseWEB 3.0 har følgende taster:

  • Spill-av knappen.. Når du klikker på ’spill-av’ knappen leses markert tekst opp. Funksjonen kan også aktiveres ved ’Alt+L’.
  • Stopp knapp. Når du klikker på ’stopp’ knappen stoppes umiddelbart opplesing. Funksjonen kan også aktiveres ved ’Alt+S’.
  • Hjelp. Beskriver bruk av leseWEB 3.0 (denne siden) . Funksjonen kan også aktiveres ved ’Alt + J’
  • Innstillinger: Når du klikker på innstillingsknappen åpner du menyen der du kan justere på opplesningshastighet samt tilpasse kvalitet på opplesning til din tilknytningshastighet til Internett.

OBS: Husk å skru på lyden

Thrane.nu